Blog

Latest Industry News

HG nr. 480/2013 – modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Codului Rutier

HG nr. 480/2013 - modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Codului Rutier

regulament de aplicare a codului rutierHotararea Guvernului nr. 480/2013 pentru modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 454, din 24 iulie 2013.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I. – Regulamentul de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:1. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

1. „Art. 21. -(1) Autovehiculul, tramvaiul sau remorca ce nu pot fi identificate din cauza lipsei, alterarii ori distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor, precum si autovehiculul ori remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor detinatori ori proprietari succesivi nu pot fi omologate in vederea admiterii in circulatia pe drumurile publice. Se excepteaza autovehiculul si remorca pentru care politia poate stabili provenienta legala a acestora.”

2. La articolul 29, alineatul (3) se abroga.

3. Articolul 30 se abroga.

4. La articolul 32, alineatul (2) se abroga.

5. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 33. – Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere, denumita in continuare candidat, trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa aiba varsta minima prevazuta de art. 20 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sa fie apta din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoria pentru care solicita examinarea;

c) sa nu se gaseasca sub incidenta prevederilor art. 24 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia situatiilor cand face dovada ca indeplineste conditiile prevazute de art. 116 din acelasi act normativ;”.

6. Articolele 34 si 35 se abroga.

7. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 36. – Cursul de pregatire teoretica si practica in vederea sustinerii examenului pentru obtinerea permisului de conducere este valabil un an de la data absolvirii.”

8. Articolul 37 se abroga.

9. La articolul 38, alineatul (1) se abroga.

10. La articolul 38, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3) Au dreptul sa conduca vehicule din categoria Tr si posesorii permiselor de conducere valabile pentru una dintre categoriile B, BE, C sau CE, dupa cum urmeaza:

a) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria B are dreptul sa conduca tractor rutier, cu masa maxima autorizata de pana la 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei greutate maxima autorizata sa fie mai mica de 750 kg;

b) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria BE are dreptul sa conduca tractor rutier, cu masa maxima autorizata de pana la 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei greutate maxima autorizata sa fie mai mica de 3.500 kg;

c) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria C are dreptul sa conduca tractor rutier, cu masa maxima autorizata mai mare de 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei greutate maxima autorizata sa fie mai mica de 750 kg;

d) posesorul permisului de conducere valabil pentru categoria CE are dreptul sa conduca tractor rutier, cu masa maxima autorizata mai mare de 3.500 kg, la care se poate atasa o remorca a carei greutate maxima autorizata sa fie mai mica decat greutatea maxima a tractorului.”

11. Articolele 39 si 40 se abroga.

12. La articolul 41, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 41. -(1) Autovehiculele destinate invatarii conducerii si cele folosite la sustinerea probei practice a examenului de obtinere a permisului de conducere trebuie sa fie din categoria celor pentru care se solicita obtinerea permisului de conducere, sa fie dotate cu dubla comanda, cel putin pentru pedalele de ambreiaj si frana, cu exceptia autovehiculelor cu transmisie automata si a motocicletelor, care se doteaza cu dubla comanda cel putin pentru pedala de frana, si sa indeplineasca toate celelalte conditii prevazute de actele normative in vigoare.”

13. Articolele 42-44 se abroga.

14. Articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 100. -(1) Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, partile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte. In cazul in care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale pentru biciclete si celelalte vehicule fara motor, acestea pot fi conduse si pe acostament in sensul de mers, daca circulatia se poate face fara pericol (2) Vehiculele din categoria AM, A1, A2 si A, atunci cand circula pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rand.”

15. La articolul 114, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 114. -(1) Conducatorii de autovehicule si tramvaie sunt obligati sa foloseasca instalatiile de iluminare si/sau semnalizare a acestora, dupa cum urmeaza:

(6) In situatiile prevazute la alin. (5), conducatorii de autovehicule si tramvaie trebuie sa puna in functiune luminile de avarie, in mod succesiv, in ordinea opririi si in cazul in care aceasta manevra este impusa de blocarea circulatiei pe sensul de mers.”

16. La articolul 116, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(2) Intentia conducatorilor de autovehicule si tramvaie de a schimba directia de mers, de a iesi dintr-un rand de vehicule stationate ori de a intra intr-un asemenea rand, de a trece pe o alta banda de circulatie sau de a vira spre dreapta ori spre stanga sau a celor care urmeaza sa efectueze intoarcere, depasire ori oprire se semnalizeaza prin punerea in functiune a luminilor indicatoare de directie cu cel putin 50 m in localitati si 100 m in afara localitatilor inainte de inceperea efectuarii manevrelor

(3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor si tramvaielor pe partea carosabila se semnalizeaza cu lumina rosie din spate.”

17. La articolul 148, punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„3. sa transporte persoane in stare de ebrietate pe autovehicule din categoriile AM, A1, A2 si A sau in cabina ori in caroseria autovehiculului destinat transportului de marfuri.”

18. La articolul 148, dupa punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 22, cu urmatorul cuprins:

„22. sa traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, in timp ce se deplaseaza pe vehicule din categoriile AM, A1, A2 si A.”

19. La articolul 149 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„a) la autovehiculele din categoriile AM, A1, A2 si A, in partea din spate, langa numarul de inmatriculare sau inregistrare, dupa caz;

b) la celelalte autovehicule, pe parbriz, in partea din dreapta jos si pe luneta, in partea stanga jos;”.

20. La capitolul V „Reguli de circulatie”, sectiunea a 4-a, titlul paragrafului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „§ 1. Circulatia bicicletelor”.

21. La articolul 160, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 160. -(1) Bicicletele, atunci cand circula pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur rand.”

22. La articolul 160, alineatul (2) se abroga.

23. La articolul 161 alineatul (1), partea introductiva, precum si literele b) si o) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 161. -(1) Se interzice conducatorilor de biciclete:

b) sa invete sa conduca biciclete pe drumurile intens circulate;

o) sa traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, in timp ce se deplaseaza pe bicicleta;”.

24. La articolul 161, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Pe timpul circulatiei pe drumurile publice, conducatorii de biciclete sunt obligati sa aiba asupra lor actul de identitate.”

25. La articolul 189, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 189 -(1) Politistul rutier este obligat, ca atunci cand verifica documentele unui conducator de autovehicul sau tramvai, sa urmareasca daca exista concordanta intre datele inscrise in actul de identitate si cele din permisul de conducere. In cazul in care constata neconcordante referitoare la nume, prenume, precum si in cazul in care termenul de valabilitate a expirat, politistul rutier este obligat sa retina permisul de conducere si sa elibereze dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie de 15 zile.”

26. La articolul 203, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de seful serviciului politiei rutiere pe raza caruia titularul a domiciliat, in conditiile existentei unui certificat de deces.”

Art. II. -(1) Candidatii care pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari au fost declarati „admis” la proba teoretica si nu au finalizat examenul pentru obtinerea permisului de conducere sustin proba practica in conformitate cu reglementarile in vigoare la data promovarii probei teoretice (2) Pana la data de 19 ianuarie 2014, pregatirea teoretica si practica prin cursuri organizate de unitati se considera realizata in situatia candidatilor la examenul pentru obtinerea permisului de conducere din categoria AM, care fac dovada ca au absolvit cursul de legislatie rutiera in cadrul unei unitati autorizate de pregatire a conducatorilor de autovehicule, anterior datei de 19 ianuarie 2013.

Art. III. – Hotararea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare. Art. IV. – Prezenta hotarare intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Sus